Gebruikte software


Voor de registratie van de genealogische data is de software van HAZA gebruikt. Voor het Windows tijdperk is gebruik gemaakt van Haza-Data (DOS). Later is er overgeschakeld naar Haza-21, een Windows applicatie. Haza-21 is een relationeel genelogische database waarin behalve familie gegevens ook bronnen, relaties en beeldmateriaal kan worden opgeslagen. Meer informatie over dit systeem is te vinden op:

Telapas Software

Voor de uitvoer van deze genealogische data zijn diverse hulpmiddelen gebruikt. Alle uitvoer is gerealiseerd door eerst een export van de Haza-21 database te maken naar een GEDCOM bestand. Daarna is deze geimporteerd in: Vanuit deze programmatuur zijn diverse (grafische) overzichten gegenereerd die u hier terug kunt vinden.