Copyright


Nederlands

Al het materiaal op deze website, tekst, beeld, fotografie zijn auteurs-rechtelijk beschermd. Het publiceren van dit materiaal, zonder schriftelijke toestemming en naamsvermelding is niet toegestaan. Bij het constateren van onrechtmatig gebruik van dit materiaal zal een vergoeding worden bedongen. Het wordt daarom op prijs gesteld dat, vooraf aangaande gebruik van dit materiaal, contact wordt opgenomen door middel van het contactformulier

Bij voorbaat dank!

English

All content on this website, i.e. text, images, photography are protected by the Dutch and international copyright laws. Publication of this content is not permitted without my specific written consent and credit line. Upon publishing this content without permission and/or credit line, an invoice will be sent to the publishing party. We would therefore ask the publicist before hand get in contact to sort out the details and get a written permission.

Thanks!